Malaysian Community Care Foundation (Operation)(PPAB-03/2015)


SUMBANGAN MCCF RM 1000

Unit Price: RM 1,000.00

Sumbangan kepada Malaysian Community Care Foundation (MCCF) sebanyak RM 1000.

Untuk setiap RM 1 yang anda sumbangkan, RM 0.80 akan diperuntukkan untuk membantu dan mengubah kehidupan masyarakat secara individu mahupun kelompok. Baki RM 0.20 pula akan diperuntukkan untuk polisi, pengurusan dan pentadbiran yayasan.

Sumbangan anda akan membantu dalam menyokong penyediaan kit kesihatan, bantuan pendidikan dan barangan keperluan asas bagi kelangsungan kehidupan masyarakat di Malaysia.

Purchase Quantity


Customer Details:


TOTAL PURCHASE AMOUNT: RM 1,000.00